کارگاه اخلاق پزشکی در بالین

دفتر توسعه آموزش بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش با همکاری مرکز مطالعات و توسعه ...

ادامه

دستگاه ماموگرافی دیجیتال نصب و راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ، دستگاه ماموگرافی دیجیتال در بیمارستان گراش نصب و راه ...

ادامه

چه کسی در بیمارستان از بیماران تست می گیرد؟

بیش از هشت ماه از شیوع بیماری کرونا می گذرد و تلاش های شبانه روزی کادر درمان و بهداشت بر هیچکس ...

ادامه

جلسه معارفه پزشکان متخصص برگزار شد

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی، جلسه معارفه پزشکان متخصص جدید مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین ...

ادامه

شروع بکار مجدد «کلینیک دیابت» بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش «کلینیک دیابت» این ...

ادامه