۱۷ آبان روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) ،بمناسبت ۱۷ آبان ،روز جهانی ...

ادامه

انجام عمل جراحی بسیار پیچیده سرطان مری در بیمارستان گراش

انجام عمل جراحی بسیار پیچیده سرطان مری در بیمارستان گراش به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی ...

ادامه

آگهی پذیرش نیروی خدمات تنظیفات بصورت شرکتی

شرکت راهکاران سپیدان طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد ...

ادامه

۲۰ بیمار فرضی که در مراسمی مسموم شده بودند به بیمارستان ...

در مانور مسمومیت غذایی: ۲۰ بیمار فرضی که در  مراسمی مسموم شده بودند به بیمارستان گراش منتقل ...

ادامه

آگهی پذیرش نیروی کارشناس تغذیه و فیزیوتراپی بصورت شرکتی

شرکت خدماتی اقبال گستر فیروز آباد (شرکت خصوصی طرف قرارداد) با دانشکده علوم پزشکی و خدمات ...

ادامه