چه کسی در بیمارستان از بیماران تست می گیرد؟

بیش از هشت ماه از شیوع بیماری کرونا می گذرد و تلاش های شبانه روزی کادر درمان و بهداشت بر هیچکس ...

ادامه

جلسه معارفه پزشکان متخصص برگزار شد

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی، جلسه معارفه پزشکان متخصص جدید مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین ...

ادامه

شروع بکار مجدد «کلینیک دیابت» بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش «کلینیک دیابت» این ...

ادامه

 افزایش خطوط تلفن های بیمارستان به ۱۱ خط فعال

مهندس هادی پور مدیر بیمارستان گراش از ارتقای سیستم مخابرات بیمارستان به ۱۱ خط فعال خبر داد. ...

ادامه

۱۳ متخصص به جمع پزشکان بیمارستان گراش اضافه شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، سیزده پزشک متخصص به متخصصین بیمارستان ...

ادامه