مراسم بزرگداشت روز پزشک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، ضیافت شام به مناسبت روز پزشک، به میزبانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد. در این مراسم با اهداء شاخه گل و لوح سپاس از پزشکان تقدیر شد.

تصاویر مراسم از لنز دوربین روابط عمومی: