مزایای خدمات پرستاری در منزل از زبان معاون درمان دانشکده

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری به محلی اتلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از مجوز توسط افراد واجد الشرایط و با صلاح دائر میگردد لذا در راستای اهمیت راه اندازی این مرکز ، مجوز تاسیس مرکز خدمات پرستاری در منزل نبض سلامت در سطح شهرستان گراش از طرف معاونت درمان صادر گشته و پس از انجام فرایندهای قانونی به مرحله بهره برداری رسیده است.

دکتر منوچهر حیدری معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش ضمن ضروری دانستن تاسیس مرکز خدمات پرستاری در منزل برای شهرستان گراش  مزایای تاسیس این مرکز را برشمرد:

-افزایش کیفیت مراقبت

-کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن

-کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی

-پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی در منزل

-افزایش راحتی و آسایش ییمار

-۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه درمانی کمتر از خدمات بیمارستانی خواهد شد.

-افزایش  خدمات به بیماران سالمند و نیاز به مراقبت طولانی

-تسریع در ترخیص از بیماران و افزایش گردش تخت بیمارستان ها جهت استفاده از بیماران دیگر