اولین جلسه هم اندیشی و انتقال تجربیات فراگیران به دانشجویان پیراپزشکی

اولین جلسه هم اندیشی و انتقال تجربیات فراگیران به دانشجویان گروه پرستاری ، بیهوشی و اتاق عمل به همت دفتر توسعه اموزشی (edo) امروز صبح در محل سالن کلینیک پیشگیری از سرطان…. برگزار شد در این کلاس آموزشی که با همکاری اساتید هیئت علمی خانم ها فاطمه حیدری، خانم محسنی و خانم حق شناس برگزار شد دانشجویان ، پس از تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط واحد توسعه آموزش بالینی ، به بیان شفاهی مشکلات ، پیشنهادها و تجربیات در محیط بالینی پرداختند.

به گفته سرکار خانم رضایی مسول دفتر edo بیمارستان امیرالمونین گراش این دوره برای سایر رشته ها در جلسات آتی این دفتر که زمان ان متعاقبا اعلام می شود برگزار خواهد شد