برنامه ی دوره های توانمند سازی مامایی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع): زایشگاه این مرکز آموزشی درمانی  برنامه ی دوره های توانمندسازی مامایی را اعلام کرد. برای مشاهده زمان دوره ها اینجا کلیک کنید.