دعوت فرماندار و رییس نظام پزشکی شهرستان گراش از مردم برای شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوت فرماندار و رییس نظام پزشکی شهرستان گراش از مردم برای شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون.

توصیه ها را بشنوید:
ورزش
غذای سالم
اصلاح سبک زندگی

و…