خرید دو دستگاه پیشرفته توسط خیرین برای بیمارستان گراش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش «دستگاه کرانیوتوم» مخصوص عمل جراحی مغز و دستگاه پیشرفته «فیکو چشم» برای بیمارستان گراش خریداری شد.

 

دستگاه کرانیوتوم مخصوص عمل جراحی مغز توسط خیرین برای بیمارستان گراش خریداری شد

دکتر سید جواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش درباره این خبر گفت :« دستگاه کرانیوتوم که جمجمه را برای عمل جراحی مغز باز می کند با مبلغ ۲۳۵ میلیون تومان توسط “ورثه حاج شعبان جابری” برای بیمارستان خریداری شده و در حال استفاده است.وی افزود :«خرید این دستگاه جدید سرعت عمل جراحی مغز را خیلی بالا برده و جان بیماران را نجات می دهد.»

 

خرید دستگاه فیکو چشم به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان توسط خیرین 

دکتر سید جواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در گفتگو با روابط عمومی در این باره گفت :«دستگاه فیکو چشم با کمک خیرین بزرگوار حاج محمد حاج فتح الله منفرد ، حاج محمود عبداللهی و حاج اصغر عبداللهی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شده و به بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش اهداء شد.

دکتر محقق در ادامه گفت :« با راه اندازی این دستگاه پیشرفته عمل های آب مرواریدچشم به روش خاصی که طول دوره نقاهت و نتیجه بهتری را بدنبال خواهد داشت انجام می شود .»