آغاز توزیع کارت آزمون استخدام شرکتی

دیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی گراش در اطلاعیه ای اعلام کرد: 

شرکت کنندگان در آزمون استخدام شرکتی از امروز ۲۱ خرداد فرصت دارند تا زمان برگزاری آزمون با مراجعه به سامانه :

samaa.gerums.ac.ir مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

از ورود افرادی که کارت ورود به جلسه ندارند به محل برگزاری آزمون جلوگیری می شود.

روز پنجشنبه ۲۳ خردادماه آزمون استخدام شرکتی در دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می گردد.