توصیه رییس بیمارستان در خصوص فشار خون

دکتر محمد رادفر رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش ضمن دعوت از مردم جهت اندازه گیری فشار خون در روزهای باقیمانده، گزارشی از فعالیت پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان ارائه داد.

چگونه از فشار خون اطلاع یابیم؟

دکترمحمد رادفر رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) در خصوص بیماری فشار خون گفت: بعضی از افراد فشار خون بالا دارند ولی هنوز علامت دار نشده است و افراد از آن بی اطلاع هستند که قطعا میتواند در آینده بصورت حاد دچار خون ریزی مغزی و یا بیماری قلبی گردند و یا عوارض مزمن بر اندامهای دیگر از قبیل چشم، کلیه  داشته باشد.

دکتر رادفر ضمن بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ از ۳۱۳ هزار مرگ  ۱۶۱ هزار مرگ مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با فشار خون بالا بوده است از کلیه شهروندان دعوت کرد حتما طی مدت باقیمانده این طرح  ( ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸) با مراجعه به پایگاههای ثابت ثبت فشار خون نسبت به اندازه گیری این مهم اقدام نمایند.

در این طرح ملی که از تاریخ ۱۷ خردادماه لغایت ۱۵ تیرماه به صورت کشوری در حال اجراست پایگاه شماره ۱۰۳ بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) نیز همگام با کلیه ایستگاههای سنجش فشار خون زیر مجموعه دانشکده علوم پزشکی گراش در حال ثبت اطلاعات فردی و فشار خون افراد مراجعه کننده به این پایگاه ست. وی افزود:«. تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر به این پایگاه مراجعه کرده اند که حدود ۳۰ نفر از افراد به دلیل فشار خون بالا از طریق سیستم ارجاع جهت بررسی به پزشک معرفی شده اند.»

 این پایگاه همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ پذیرای افراد مراجعه کننده است.