مراسم تکریم و معارفه «مدیر مالی» علوم پزشکی و «مدیر داخلی» بیمارستان گراش

مراسم تکریم و معارفه مدیر مالی دانشکد علوم پزشکی گراش و نیز مدیر داخلی بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش روز یکشنبه شانزدهم تیرماه در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رییس و معاونین علوم پزشکی و مدیران بخش های مختلف دانشکده و بیمارستان برگزار شد، دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی، دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر سیدجواد محقق، معاون درمان علوم پزشکی ، در سخنان خود از تلاش های ارزنده محمد هادی ماهر مدیر مالی دانشکده علوم پزشکی در دوران تصدی این مدیریت و اخذ مقبولیت در امور مالی از سوی وزارت بهداشت برای دانشکده علوم پزشکی و نیز از مجتبی راستی مدیر داخلی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام به پاس تلاش ها و پیگیرها ی امور بیمارستان در دوران تصدی این پست تقدیر کردند.

در این جلسه علیرضا فتحی به عنوان سرپرست امور مالی دانشکده علوم پزشکی و مهندس هادی هادی پور به عنوان مدیر داخلی بیمارستان معرفی و رسما کار خود را آغاز کردند.