پذیرش چهار مقاله پژوهشگران علوم پزشکی گراش در دومین کنگره سالیانه ملی اتاق عمل

چهار مقاله از پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش در دومین کنگره سالیانه ملی اتاق عمل که در گناباد برگزار شد، پذیرفته شد.

“عطریه احمدی سرپرستار بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش” در گفتگو با روابط عمومی در این باره گفت:« در دومین کنگره سالیانه ملی اتاق عمل که توسط دانشکده علوم پزشکی گناباد  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و  با حضور اساتید برجسته اتاق عمل و عضو هیت بورد علوم پزشکی ایران در دو بخش سخنرانی و پوستر برگزار شد، مقالاتی با موضوعات مرتبط با  جراحی سرطان و اقتصاد درمان از سوی پژوهشگران دانشکده گراش به کنگره ارسال و پذیرفته شد و مورد توجه داوران و شرکت کنندگان قرار گرفت.»

احمدی در ادامه درباره ی نویسندگان این مقالات افزود:« نویسندگان این چهار مقاله،  دکتر احمد عبدالهی، عطریه احمدی، حامد بهزادی، صادق احمدی کشکولی، زهراپناهی و زهرا کوشکی بودند که  راهنمای مقالات را دکتر احمد عبدالهی فوق تخصص جراجی سرطان و رییس دانشکده علوم پزشکی گراش به عهده داشت.»

سرپرستار بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش که به عنوان ارائه دهنده مقالات در این کنگره حضور داشت تصریح کرد:« بیش از ۴۵۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود که ۳۷۰ مقاله پذیرفته و در این بین،  چهار مقاله سهم پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش بود.»