معاون درمان علوم پزشکی با نیروهای اورزانس ۱۱۵ تشکیل جلسه داد

دکتر سیدجواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش ، روز چهارشنبه نوزدهم تیرماه در سالن پیشگیری از سرطان، با نیروهای اورژانس ۱۱۵ به منظور بررسی مسائل و مشکلات مرکز تشکیل جلسه  داد.

دکتر محقق در این جلسه با بیان اینکه حفظ جان یک بیمار در ماموریت های اورژانس به شما بستگی دارد گفت: سرعت عمل و مدیریت زمان قبل از هرچیزی برای شما اهمیت دارد و باید به نحو صحیح آن را مدیریت کنید تا از اتلاف و هدر رفت وقت در ماموریتها جلوگیری شود .

دکتر محقق در ادامه به ایمنی کار  که توسط پرسنل اورژانس در هنگام ارائه خدمت باید رعایت شود  و همچنین حفظ راز داری در ماموریتها تاکید کرد.

اسماعیل پارسایی منش مسئول اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی گراش  نیز در این جلسه  با بیان اینکه سرعت، دقت و ایمنی شعار این مجموعه است گفت:

پرسنل این مجموعه با تشخیص  اینکه حتی یک درصد هم اگر احتمال داده شود که بیمار دارای مشکل است میبایست مریض را  به بیمارستان انتقال دهد.

در این جلسه آموزشی در خصوص اهمیت نگهداری آمبولانس های مراکز و نیز بررسی مسائل و مشکلات اورژانس بحث و تبادل نظر شد.