مراسم اختتامیه”هفته جهانی تغذیه با شیر مادر”

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، مراسم اختتامیه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در کلینیک پیشگری از سرطان مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمدرادفر رئیس بیمارستان ضمن تأکید بر شعار امسال هفته تغذیه با شیر مادر تحت عنوان “توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده “ گفت: «شیر مادر عامل اصلی پیشگیری از انواع سوء تغذیه در نوزادان است. امنیت غذایی شیرخواران و کودکان خردسال مستلزم تغذیه با شیر مادر است.»
وی در ادامه افزود : «حمایت از مادران شیرده در هر مکان و هر زمان، افزایش آگاهی مادران در مورد فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر، امنیت غذایی تغذیه با شیر مادر به عنوان زیربنای زندگی سالم، مشارکت افراد و سازمان برای ترفیع تغذیه با شیر مادر از اولویت های پیش بینی شده برای هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال ۲۰۱۹ میلادی می باشد.»
در پایان مراسم به برگزارکنندگان این مراسم و همچنین مادران شرکت کننده در این غرفه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.