گزارش تصویری روز پزشک در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)؛ روز تجلیل از دستان شفابخش

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ،  دکتر رادفر سرپرست این مرکز آموزشی ضمن حضور در بخشهای مختلف این مرکز آموزشی روز پزشک، روز تجلیل از دستان شفابخش را به پزشکان شاغل در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) تبریک گفتند.