حضور مسئولین فرماندهی انتظامی و تبریک روز پزشک

مسئولین فرماندهی انتظامی شهرستان گراش صبح امروز با حضور در دفتر ریاست بیمارستان گراش، به مناسبت روز پزشک با دکتر محقق معاون درمان و دکتر رادفر رییس بیمارستان دیدار و با اهدای شاخه گل از خدمات مجموعه درمانی شهرستان گراش تقدیر و تشکر کردند.

همچنین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیز بمناسبت روز پزشک با حضور در برخی از مطب پزشکان شهر از آنان تجلیل کرد.