اعزام آمبولانس اورژانس ۱۱۵ گراش به مرز شلمچه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش به نقل از اسماعیل پارسایی منش مسئول مرکز فوریت های پزشکی ، با توجه به تماس تلفنی مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت(EOC) با مرکز فوریتهای پزشکی گراش مبنی بر تجمع زائرین در مرزهای ورودی عراق و  نیاز به آمبولانس در مرز شلمچه ،  تیم دو نفره ی تکنسین فوریتهای پزشکی گراش ( احمدرضا کاظمی و سجاد رضایی ) به همراه آمبولانس با تجهیزات کامل به خوزستان اعزام شد.