مانور عملیاتی تریاژ با مصدومین انبوه (حوادث ترافیکی) برگزار خواهد شد

رزمایش پدافند غیر عامل در گراش با هدف سنجش میزان آمادگی دانشکده علوم پزشکی گراش (مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)) پیرامون پدافند غیر عامل جهت مقابله با حوادث احتمالی برگزار خواهد شد

به گزارش روابط معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش  صبح روز شبه  مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ساعت ۱۰ صبح در ساختمان جدید اورژانس این بیمارستان مانور عملیاتی تریاژ با مصدومین انبوه (حوادث ترافیکی) با همکاری اورژانس ۱۱۵ ، برگزار خواهد شد.

در این مانور که راس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد،‌ اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس در محل حادثه فرضی حضور پیدا کرده و مصدومین را به بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) انتقال خواهد و این مرکز نسبت به تریاژ و درمان این بیماران اقدام خواهد نمود .

از مزایای برگزاری این مانور میتوان به  بررسی میزان اثر بخشی و کارایی برنامه آمادگی و آگاهی پرسنل و مدیران از توانایی خود در زمینه پدافند غیر عامل، افزایش مهارتها،‌ آشکار نمودن کارایی و ارزیابی میزان کارایی تجهیزات در جهت مقابله با حوادث و به روزرسانی این تجهیزات میتوان ذکر کرد.