جلسه هماهنگی مانور آمادگی بحران و حوادث ترافیکی

جلسه هماهنگی، تمرین دور میزی و تدوین سناریو های لازم در برگزاری مانور حوادث ترافیکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی با حضور کلیه عومل مربوط به چارت فرماندهی بحران مرکز روز پنج شنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸ در سالن کنفرانس پیشگیری از سرطان مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) برگزار گردید.

در این جلسه دکتر محمد رادفر در خصوص پدافند غیر عامل و همچنین سناریوهای فرضی که در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ قرار است اتفاق بیافتد را برای اعضای چارت ستاد بران (HICS) این مرکز تشریح نمودند تا اعضا  از وظایف و مسئولیتهای خود مطلع شوند تا در این مانور و یا حتی در حوادث واقعی هر کس بتواند به نحو احسن وظیفه خود را انجام دهد.

در پایان نیز مسئول تریاژ بیمارستان نحو ارائه خدمات و ارزیابی بیماران (انجام استارت تریاژ) را برای حاضرین جلسه تشریح نمود.