آغاز پایش و ارتقاء سلامت کارکنان مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع)

به اطلاع کلیه ی پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع)  می رساند در راستای پایش و ارتقاء سلامت کارکنان، از روز شنبه ۹۸/۰۹/۱۶ آزمایشات طب کار بصورت کاملا “رایگان” انجام خواهد شد.

با توجه به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات در سامانه کارمند و ارزشیابی سالانه، انجام کلیه معاینات و آزمایشات مربوطه”الزامی” بوده که در فاز دوم آن کارکنان مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنی علی(ع) بایستی طبق جدول زمانبندی جهت دریافت خدمات مراجعه نمایند.