تغییر نسل اتوماسیون اداری از ۴ به ۵

به گزارش روابط عمومی دانشکده، اتوماسیون اداری مجموعه علوم پزشکی گراش از نسل ۴ به ۵ بروزرسانی شد و کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان این مجموعه نیز برگزار شد.

مهندس جعفر یوسفی، رییس اداره فناوری اطلاعات دانشکده در گفتگو با روابط عمومی گفت:” با حضور کارشناس رسمی شرکت چارگون در دانشکده، کارهای بروزرسانی انجام و سامانه بهینه گردید و در دو روز آموزش های کار با این سامانه برای مدیران، پرسنل و کارشناسان دبیرخانه ها برگزار شد.”

یوسفی افزود:” کارشناس شرکت چارگون تا روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه در دانشکده مستقر می باشد و پاسخگوی مشکلات در حوزه اتوماسیون اداری است، همچنین در صورت صلاحدید و به حدنصاب رسیدن درخواست کاربران، کارگاه رفع اشکال در هفته جاری برگزار خواهد شد .”

وی در ادامه گفت:« فیلم آموزشی کار با اتوماسیون اداری را همکاران می توانند از قسمت خدمات انفورماتیک سایت علوم پزشکی دریافت کنند.»

 کارکنان علوم پزشکی جهت هرگونه سوال در حوزه اتوماسیون اداری، می توانند تا روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه با تلفن مستقیم ۵۲۴۴۸۱۱۰ با کارشناس شرکت چارگون ( مهندس  سمیرا صابری) تماس حاصل نمایند.