دبیر ستاد طرح سلامت نوروزی دانشکده علوم پزشکی گراش در ایام نوروز ۹۹ منصوب شد

دبیر ستاد طرح سلامت نوروزی دانشکده علوم پزشکی گراش در ایام نوروز ۹۹ منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش ، آقای « محمدرضا فتحی » به عنوان دبیر ستاد طرح سلامت نوروزی دانشکده در ایام نوروز ۹۹ منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش، در متن حکم دکتر « احمد عبدالهی » خطاب به آقای «فتحی» آمده است:

نظر به لزوم برنامه ریزی متمرکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده در ایام نوروز و تجارب ارزنده جنابعالی، بدینوسیله به عنوان دبیر ستاد طرح سلامت نوروزی دانشکده علوم پزشکی گراش در ایام نوروز ۹۹ منصوب می گردید، مقتضی است برابر شرح وظایف دبیر ستاد مذکور در جهت برگزاری هر چه بهتر طرح سلامت نوروزی دانشکده اقدام فرمائید.

لازم به ذکر است در این راستا تمامی واحدهای تابعه دانشگاه همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

 

 

دکتر احمد عبدالهی

رئیس دانشکده علوم پزشکی