اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان: آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران که پیش تر قرار بود رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۸ به صورت کاغذی در ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود طی اطلاعیه ایی از مرکز سنجش آموزش پزشکی به دلیل تداخل این آزمون با آزمون صلاحیت بالینی پزشکی در همان روز به تعویق افتاد.در این اطلاعیه آماده است زمان برگزاری این آزمون به زمان دیگری در سال ۱۳۹۸ موکول شده است که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.