برنامه های پزشکان، داروخانه ها، موسسات پزشکی و دفاتر کار

برنامه های پزشکان، داروخانه ها، موسسات پزشکی و دفاتر کار،  در ایام نوروز، از ۲۹ اسفند ۱۳۹۸  لغایت ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

 

برای اطلاع و دریافت برنامه متخصصین مطب دار،  اینجا کلیک کنید

 

برای اطلاع و دریافت برنامه پزشکان عمومی مطب دار،  اینجا کلیک کنید

 

برای اطلاع و دریافت برنامه دندان پزشکان مطب دار، اینجا  کلیک کنید

 

برای اطلاع و دریافت برنامه موسسات پزشکی و دفاتر کار،  اینجا کلیک کنید

 

برای اطلاع و دریافت برنامه داروخانه ها،  اینجا کلیک کنید