هشدار/ افزایش دوباره ی بستری ها ی بخش تنفس

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر محمد رادفر رییس مرکز آموزشی درمانی در گفتگو با روابط عمومی از افزایش مجدد تعداد بستری ها خبر داد.
دکتر رادفر در این باره گفت: در هفته های قبل ما شاهد کاهش تعداد بستری ها در بخش های تنفس بودیم ولی متاسفانه در دو روز  گذشته ، دوباره تعداد  بستری های  در حال افزایش است که ممکن است ما را به زمان اوج شیوع کرونا برگرداند.
رییس بیمارستان گراش در ادامه افزود: هر زمان اصول پیشگیرانه در هر منطقه توسط مردم رعایت شده ، تعداد مبتلایان کاهش داشته و هر وقت «سهل انگاری» و «عادی انگاری» شده، تعداد مبتلا و بستری به شدت افزایش داشته و این یک هشدار جدی است که ما باید در همه حال اصول پیشگیرانه مانند استفاده مداوم از ماسک، لغو تجمعات و دورهمی ها، شستشوی مکرر دست و رعایت فاصله با افراد را را رعایت کنیم و نباید دچار غفلت و سهل انگاری شویم زیرا هر سهل انگاری ممکن است ما را با فاجعه ای روبرو کند.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش نیز اعلام کرد، با توجه به تست های در حال انجام، تعداد مبتلایان نیز در روز اخیر در حال افزایش است.