شروع بکار مجدد «کلینیک دیابت» بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش «کلینیک دیابت» این مرکز فعالیت خود را مجددا آغاز کرد.
این کلینیک  که در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) ، جنب پذیرش  واقع شده است،  روزهای فرد و از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ به مراجعین خدمات ارائه می دهد.
 فعالیت ها :
◻️پایش بیماران دیابتی
◻️انجام آ زمایشات دوره ای
◻️ارجاع به پزشکان متخصص
◻️تست قند و فشارخون
◻️ تست قد و وزن و بررسیBMI
◻️ارجاع به کارشناس تغذیه
◻️آ موزش تزریق انسولین
◻️آ موزش تغذیه مناسب در بیماران دیابتی و فشار خون
◻️آموزش های لازم در قالب کتابچه و پمفلت های دیابت
 افراد دارای بیماری دیابت (مراجعین به کلینیک) در سال میتوانند دو بار از ویزیت رایگان پزشک متخصص و کارشناس تغذیه و یک بار انجام آ زمایشات رایگان استفاده کنند.