دفتر معاونت درمان

دفتر معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

حلیمه خاتون یوسفی

سمت: منشی دفتر معاونت

مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا

پست الکترونیک : hyousefi@gerums.ac.ir

داخلی: ۲۰۶ و ۳۲۰