آزمایشگاه

 

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر کرمی

سوپروایزر آزمایشگاه: مهران رادمرد

تلفن داخلی: ۳۰۵،۳۰۶،۲۱۱

نوبت دهی: همه روزه ساعت ۶ صبح

پذیرش بیماران: همه روزه ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰ صبح به جز روزهای تعطیل

تعداد پذیرش: روزانه ۵۰ نفر

زمان های جواب دهی: از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ شب به جز روزهای تعطیل

 

آزمایش هایی که در این آزمایشگاه صورت میگیرد:

آزمایش هورمون شناسی، با استفاده از دستگاه الکسیس Elecsys

آزمایش  بیوشیمیایی، با استفاده از دستگاه   Prestige 24i

آزمایش هماتولوژی، با استفاده از دستگاه Sysmexka21

آزمایش الکتروفروز، با استفاده از دستگاه (D10(hplc

آزمایش گاز های خونی، با استفاده از دستگاه تکنومدیا