برنامه هفتگی پزشکان

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

۱۳۹۷/۱۲/۲۵الی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

برنامه هفتگی درمانگاه