برگزاری کارگاه احیا بزرگسال

کارگاه احیا بزرگسالان با گروه هدف دانشجویان پرستاری در تاریخ ۳۰ مهرماه در دانشکده پرستاری گراش برگزار گردید. تدریس در این کارگاه توسط آقای دژبخت که عضو هیات علمی این دانشکده میباشند مدت  ۴ ساعت صورت گرفت.