کارگاه “کنترل عفونت های بیمارستانی” برای دانشجویان پیرا پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، در این دوره آموزشی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ در دانشکده پیراپزشکی گراش برگزار گردید دانشجویان رشته های پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی شرکت کرده و  موضوعاتی چون ، الزام تشکیل پرونده بهداشتی و انجام واکسیناسیون و معاینات دوره ای و آموزش در حیطه کنترل عفونت های بیمارستانی مطرح شد.
همچنین، چگونگی نظارت بر نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی ولزوم انجام کشتهای دوره ای از محیط های درمانی البسه و وسایل بیماران و …مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهای کنترل عفونت ، چگونگی گزارش بیماری واگیر ، غیر واگیر و موارد جدید مطابق با دستورالعمل وزارت متبوع و نحوه نظارت بر امحاء و دفع صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران در این دوره آموزش داده شد.
بر اساس اطلاعات ارایه شده دراین دوره آموزشی، عفونتهای بیمارستانی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام سلامت کشورها را به چالشی جدی فرا می خوانند.
افزایش بیمارستانها ،ظهور بیماریهای بازپدید و نوپدید ، افزایش روز افزون مقاومتهای میکروبی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی به روز، عفونتهای ناشی از خدمات درمانی (Health care- associated infection) را اجتناب ناپذیر می سازد.
بنابراین هدف کلی در کنترل عفونتهای بیمارستانی کاهش و به حداقل رساندن این عفونتها تا حد ممکن است.زیرا این عفونت ها علاوه بر مرگ و میر و ایجاد عوارض ، با افزایش مدت بستری موجب افزایش قابل توجه هزینه خدمات درمانی شده و در نهایت سبب نارضایتی گیرندگان خدمت می گردند .