آزمایش خون به تنهایی جهت تشخیص کرونا کافی نیست

به گزارش روابط عمومی ، علی عالیان رئیس اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی درباره آزمایش خون جهت تشخیص بیماری کرونا گفت: از ابتدای شروع به کار ازمایشگاه تشخیص مولکولی  بیماری کرونا در دانشکده تاکنون نزدیک به ۳۰۰۰ تست، جهت بیماران مشکوک به بیماری کرونا  انجام شده است.
وی افزود: تست طلایی و مورد اعتماد تشخیص بیماری کرونا همان تست گلو است که به روش RPCR انجام می گیرد و نمونه گیری از بیماران مشکوک، فقط در مرکز خدمات جامع سلامت سعادت واقع در مسکن مهر و  به دستور  پزشک انجام میگیرد.
عالیان در ادامه تصریح کرد: آزمایش خون به تنهایی جهت تشخیص بیماری کرونا کافی نبوده و حتما می بایستی این آزمایش با تست گلو تفسیر شود‌.
مسئول اداره امور آزمایشگاهها اظهار داشت: متاسفانه اخیرا مردم با مراجعه به آزمایشگاههای منطقه تقاضای شخصی  آزمایش خون جهت تشخیص بیماری کرونا می نمایند  که این ازمایش  به دلیل دارا بودن  منفی و مثبت کاذب زیاد می تواند مردم را به اشتباه انداخته و باعث انتشار بیشتر بیماری در سطح شهر گردد. بنابراین از مردم تقاضا دارم که در صورت تشخیص پزشک مربوطه اقدام به ازمایش خونی تشخیص کرونا نمایند و از تقاضای شخصی اجتناب کنند.
علی عالیان در خصوص زمان جواب دهی تست کرونا نیز گفت: همشهریان عزیز پس از انجام تست گلو ( تست کرونا) می توانند حداکثر پس از ۷۲ ساعت از انجام آزمایش با مراجعه به سایت دانشکده از نتایج مثبت و منفی ازمایشات خود مطلع شوند.
وی ضمن تشکر از  مردم شریف شهرستان  از همه ی مردم خواست  با توجه به محدود بودن تخت های بیمارستان و منابع و امکانات درمانی موجود، با رعایت  نمودن تمامی پروتکل های  بهداشتی   هم خود و هم خانواده ی خود را از این بیماری مصون نگه دارند.