فراخوان تکمیل بانک اطلاعاتی بیماران خاص

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش”  در نظر دارد به “منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران خاص” ،  اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی نماید:
 لذا ، بیماران  فیبروز سیستیک  ( cf ) /   آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) /  بیماری پروانه ای (EB) / موکوپلی ساکاریدوز (sma) /  تالاسمی /هموفیلی / ام اس (MS) / اوتیسم و بیماران پیوندی، 
در اسرع وقت در زمان ذکر شده به آدرس زیر مراجعه کنند.
 مکان مراجعه جهت ثبت اطلاعات  : بیمارستان گراش . بخش اداری خانم فریبا فرامرزی (رییس اداره امور بیماری های خاص ) و خانم فاطمه غلامی ( سرپرستار بخش دیالیز)
 مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه و کارت ملی
زمان مراجعه  : همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر