نصب “دستگاه ماموگرافی دیجیتال” بزودی در بیمارستان گراش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، “دستگاه ماموگرافی دیجیتال” با وضوح تصویر بالا خریداری و بزودی نصب و راه اندازی می شود.
مهندس هادی هادی پور مدیر بیمارستان گراش در این باره گفت: “دستگاه ماموگرافی دیجیتال پیشرفته” دارای وضوح تصویر بهتر و بالاتر از “ماموگرافی آنالوگ ” است و این دستگاه برای تشخیص بهترِ سرطان سینه بسیار کاربردی است.
وی افزود: دستگاه ماموگرافی دیجیتال که به مبلغ “یک میلیارد تومان” خریداری شده است ، امروز سه شنبه وارد بیمارستان شد و بزودی با حضور کارشناسان، نصب و راه اندازی می شود.
مهندس هادی پور گفت: ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید این دستگاه توسط خیرین و ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی تامین شده است.
در حال حاضر و تا راه اندازی دستگاه جدید، از دستگاه آنالوگ قبلی در بیمارستان استفاده می شود.