آرشیو خبر ۲۴ مرداد تا ۳ بهمن در سایت وجود ندارد

با توجه به بروز مشکل فنی  در سایت علوم پزشکی گراش، خبرهای این سایت از تاریخ ۲۴ مرداد۱۳۹۹ لغایت سوم بهمن ۱۳۹۹ از سایت حذف شده است و در حال حاضر امکان بازگشت خبرها وجود ندارد.

در صورت تمایل به دسترسی به خبرهای علوم پزشکی در تاریخ های ذکر شده می توانید به صفحه اینستاگرام و تلگرام دانشکده علوم پزشکی گراش به آدرس:

t.me/gerums  و insagram.com/gerums.pr 

مراجعه نمایید.