زمان بندی مراجعه بیماران انسولینی برای ثبت نام

اطلاعیه شماره ٢ روابط عمومی علوم پزشکی گراش، در خصوص ثبت نام بیمارانی که انسولین مصرف می کنند در   «سامانه بیماران نادر»

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص لزوم ثبت نام بیمارانی که انسولین مصرف می کنند در سامانه بیماران نادر، به اطلاع می رساند، به منظور جلوگیری از ازدحام  و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، این بیماران بر اساس آخرین رقم کد ملی و به ترتیب زیر، با در دست داشتن دفترچه بیمه، آزمایشات و  مقدار و نوع مصرف انسولین، به بیمارستان گراش، جنب پذیرش، کلینیک دیابت، مراجعه نمایند.

 روزهای یکشنبه، بیمارانی که آخرین رقم کد ملی آنها ۰ تا ۳ است.

روزهای سه شنبه، بیمارانی که آخرین رقم کد ملی آنها ۴ تا ۶ است.

روزهای پنجشنبه، بیمارانی که آخرین رقم کد ملی آنها ۷ تا ۹ است.

نکته مهم: در صورتی که این بیماران در سامانه مذکور ثبت نام نشوند، سهمیه انسولین به آنان اختصاص نخواهند یافت.