بمناسبت هفته اهدا عضو (۲۵ لغایت ۳۱ اردیبهشت)

۲۵ لغایت ۳۱ اردیبهشت هفته اهدا عضو و آخرین روز اردیبهشت (۳۱ اردیبهشت) در تقویم ملی کشور به عنوان روز ملی اهدای عضو نامگداری شده است. شما نیز میتوانید هم از طریق سایت اهدای عضو و هم بصورت مراجعه حضوری به بیمارستان گراش برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنید.

ماجرای اهدا عضو ماجرای عاشقی و اوج بخشش یک انسان است و الحق چه تصمیم دشواری است این تصمیم سخاوتمندانه و سربلندند خانواده بزرگوار ایشان که این چنین انسانیت را معنی نموده اند.

تاریخچه پیوند اعضا در ایران به سال ۱۳۱۴ برمی گرددو در آن سال قرنیه بک بیمار پیوند زده شده است.

نخستین بار پیوند کلیه در سال ۱۳۴۷،

پیوند مغز استخوان در سال ۱۳۶۹،

پیوند قلب و کبد در سال ۱۳۷۲ ،

پیوند ریه در سال ۱۳۷۹ 

و پیوند پانکراس وروده در سال ۱۳۸۵ در ایران انجام شد

و از سال ۱۳۹۶ رسما”  روز ملی اهدا عضو ، اهدای زندگی  وارد تقویم ملی کشور شد.

اهدای عضو می تواند از فرد زنده سالم ، فرد مرگ مغزی و فرد متوفی به بیماران صورت پذیرد. جمعا” ۸ عضو اصلی شامل:  قلب- ریه ها- کبد- لوزالمعده-روده هاو کلیه ها و ۵۳ بافت و نسج شامل : قرنیه، دریچه قلب، استخوان ، پوست و تاندون و….. قابل اهدا هستند که نسوج بر خلاف اعضا می توانند تا ۲۴ و حتی ۴۸ ساعت بعد از مرگ فرد مرگ مغزی شده یا فرد متوفی اهدا شوند. فقط کلیه و مغز استخوان و قسمتی از کبد ، ریه و در موارد نادر قسمتی از روده کوچک می تواند از افراد زنده سالم به بیماران پیوند زده شد.

۳۱ اردیبهشت روز ملی اهدا عضو است. تصمیمی که در شرایط سخت از دست دادن عزیزان می تواند برای عده ای دیگر زندگی بخش باشد. شما از راههای زیر می توانید نسبت به ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنید:

با ثبت نام در سایت اهدای عضو به آدرس: ehda.ir 

مراجعه حضوری به بیمارستان گراش (خانم معصومه نوروزپور، مسئول بخش ICU )