عکس/ اعلام حضورِِ پرشور پرسنل علوم پزشکی در انتخابات۱۴۰۰

پرسنل مجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش، همچون انتخابات های گذشته،  امسال نیز با انتشار تصاویری ، از اعلام حضور پرشور خود در انتخابات سال ۱۴۰۰ خبر داده اند.

این تصاویر را از لنز دوربین روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ببینید: (برای مشاهده اندازه واقعی تصاویر، روی عکس کلیک کنید)

در خبرهای بعدی،  تصاویر دیگر مراکز نیز منتشر می شود.