بازنشستگی ۹ نفر از پرسنل علوم پزشکی گراش

 ٩ نفر از همکاران  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش به افتخاز باز نشستگی نائل شدند.

به گزارش روابط عمومی صبح امروز مراسم تجلیل از،شهبازعلی جیوار، کبری سالاری، محمد حسین محمدی، ثریا رادمرد، سکینه عظیمی، صفیه عظیمی، هاجر قنبری زاده، بلقیس زینل پور و لیلا عباسی به پاس خدمات صادقانه در مجموعه علوم پزشکی (مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ع گراش) برگزار شد.

در این مراسم، لوح سپاس از سوی دکتر احمد عبدالهی، رییس دانشکده علوم پزشکی گراش و تندیس بازنشستگی به این عزیزان اهدا شد.