ظرفیت بیمارستان تکمیل و برای بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد

ظرفیت بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش،  تکمیل و در حال حاضر برای بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد.
دکتر سیدجواد محقق، معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش درباره وضعیت بیمارستان گراش در این روزهای شیوع کرونا در گفتگو با روابط عمومی گفت:«متاسفانه با توجه به مراجعات بیش از حد بیماران کرونایی به بیمارستان، ظرفیت این بیمارستان همانند بسیاری از بیمارستان های کشور تکمیل و برای بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد و تعدادی از بیماران منتظر خالی شدن تخت ها هستند و حال برخی از بیماران مساعد نیست و امکان ترخیص نیز وجود ندارد.»
دکتر محقق افزود:« با توجه به اینکه بسیاری از عمل های جراحی نیز لغو کرده ایم ولی مجبوریم عمل های جراحی ضروری مثل سرطان، پذیرش بیماران تصادفی و… همچنان برقرار باشد و در حال حاضر امکان راه اندازی بخش های دیگر تنفس نیز اصلا وجود ندارد، چون تعداد زیادی از پرستاران از بخش های دیگر بیمارستان، برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی، به بخش های تنفس منتقل شده اند و دیگر نیرویی برای راه اندازی بخش های جدید وجودندارد.»
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در پایان افزود:« متاسفانه هشدارهای هفته های اخیر برای عده ای کارساز نشد و همچنان مسافرت ها، دورهمی ها، مراسم و ماسک نزدن ها ادامه دارد و تاوان این بی توجهی را همه باید بپردازند و کادر بهداشت و درمان با تحمل فشار کاری بسیار زیاد نیز تاوان این بی توجهی های برخی از مردم را بیشتر می پردازد.»