اهدای مخزن ۲۰ تُنی اکسیژن از وزارت بهداشت به بیمارستان گراش

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش از اهدای مخزن ۲۰ تُنی اکسیژن از سوی وزارت بهداشت به بیمارستان گراش به مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر سیدجواد محقق در این باره گفت: «ما قبل از شیوع کرونا  با توجه به نیاز به دستگاه اکسیژن ساز قدیم به تعمیرات و هزینه ی بالای تعمیرات و تعویض قطعات و عدم تامین نیاز بیمارستان به دلیل توسعه بخش ها، یک دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت ۶۰۰ لیتر در دقیقه خریداری کردیم و جایگزین دستگاه قدیم کردیم که کار با ارزش و بزرگی بود.»

وی افزود:  در حال حاضر دستگاه اکسیژن ساز۶۰۰ لیتر در دقیقه جوابگوی بیمارستان است ولی نگرانی ما برای زمان هایی ست که به هر دلیل دستگاه با مشکل مواجه شود ، لذا پیگیری کردیم و درخواست مخزن ۲۰ تنی  را مطرح کردیم که بتوانیم اکسیژن را ذخیره کنیم.»

دکتر محقق در ادامه گفت:« در صورت بروز هر مشکلی در دستگاه اکسیژن ساز،  این مخزن ۲۰ تنی  میتواند به مدت ۲۵ روز اکسیژن برای بیمارستان را تامین کند.» وی گفت :« قیمت این مخزن یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان است  که از سوی وزارت به بیمارستان گراش اختصاص یافت و در روزهای آینده و با تکمیل سکوی مخصوص این مخزن در بیمارستان نصب می شود.»

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش در پایان تصریح کرد:« تا زمان دریافت مخزن ۲۰ تنی در روزهای آینده و آماده سازی سکوی مخصوص ، دو مخزن ۴ تُنی بصورت امانی از سوی وزارت به گراش ارسال شده است که در صورت بروز مشکل در  دستگاه اکسیژن ساز، این دو مخزن می تواند به مدت ۱۰ روز اکسیژن بیمارستان را تامین کند.»

بیمارستان گراش ۱۲۰کپسول اکسیزن ۴۰ لیتری سیّار نیز در اختیار دارد که برای بیماران بستری موقت یا در صورت نیاز در بخش های دیگر استفاده می شود.

تصویر مخزن: آرشیو