کاهش تعداد بستری ها و از سرگیری فعالیت های عادی بیمارستان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش،  با کاهش تعداد بستری ها به ۹ نفر، یک بخش دیگر تنفس هم تعطیل شد و در حال حاضر فقط یک بخش برای بیماران مبتلا به کرونا فعال است.

در شرایط بحرانی و قرمز شهرستان گراش سه بخش تنفس با حدود ۶٠ بیمار بستری فعال بود و با احتساب بیماران بستری موقت روزانه تعداد بستری ها به ۱۲۰ نفر هم رسید.

دکتر سیدجواد محقق ضمن قدردانی ویژه از تلاش های شبانه روزی کادر درمان در زمان اوج بیماری در گراش در گفتگو با روابط عمومی علوم پزشکی گفت: با توجه به کاهش تعداد بستری های بخش های تنفس و تعطیلی دو بخش تنفس، از این هفته تمام فعالیت های عادی بیمارستان از سر گرفته می شود  و آنژیوگرافی، عمل جراحی قلب و عمل های الکتیو(غیرضروری) انجام خواهد شد. 

وی گفت: این کاهش تعداد بستری ها و تعطیلی بخش های تنفس به معنی پایان کرونا نیست و هر گونه غفلت و ساده انگاری ما را به وضعیت بحرانی برمی گرداند، لذا توصیه می شود تمامی پروتکل ها بیش از پیش رعایت شود.