معاون آموزشی بیمارستان گراش منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، طی حکمی از سوی دکتر علیرضا گلستان، رییس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش،  «سجاد پوریوسف» ، به عنوان معاون آموزشی این مرکز منصوب شد.

 جلسه ی معارفه ی معاون آموزشی بیمارستان، امروز سه شنبه ٩ شهریور و با حضور رییس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

«سجاد پوریوسف» عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش است. پیش از این فوزیه فرجی سِمت معاون آموزشی را به عهده داشته است.

 

 دکتر حکیمه اکبری معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی درباره این خبر گفت:  «معاون آموزشی در مراکز آموزشی درمانی(بیمارستان) رابط بین آموزش و درمان و مسئول اجرای آیین نامه های آموزش در درمان است و  تمام مراکز آموزشی درمانی می بایست یک نفر را به عنوان معاون آموزشی منصوب کنند و تمام فرایندهای درمانی باید طبق چارت و فرایندهای آموزشی اجرا شود.»

 

بیمارستان گراش یک مرکز آموزشی درمانی است و به همین دلیل در برخی خبرها به جای استفاده از کلمه ی «بیمارستان»، از  «مرکز آموزشی درمانی» استفاده می شود