معاون درمان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

معاون درمان


دکتر سید جواد محقق

  • سمت: معاون درمان
  • مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
  • پست الکترونیک: darman@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶