دفتر معاونت درمان

دفتر معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دفتر معاونت درمان


سرکار خانم حلیمه خاتون یوسفی

  • سمت: منشی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا
  • پست الکترونیک: hyousefi@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: داخلی ۲۰۶ و ۳۲۰
  • تلفن مستقیم : ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶