رییس دفتر پرستاری

رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

رئیس خدمات پرستاری


سرکار خانم زهرا جوشن

  • سمت: رئیس دفتر
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت
  • پست الکترونیک:joushan@gmail.com
  • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱