مدیر داخلی بیمارستان

مدیر داخلی مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین علی (ع)

 

مدیر داخلی


جناب آقای مهندس هادی هادی پور

  • سمت: مدیر داخلی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران
  • پست الکترونیک: Eng.hadi5400@gmail.com
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶