بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان (NICU)

رئیس بخش  NICU : سرکار خانم دکتر تگریان

سرپرستار بخش : سرکار خانم رحیمه حسنی

تلفن داخلی:  ۳۱۶ و ۲۷۴

 

این بخش مجهز به ۷ تخت NICU شامل ۴ عدد تخت احیاء و ۳ انکوباتور می باشد و نوزادانی با مشکلات تنفسی، ناهنجاریهای مادرزادی، مشکلات قلبی، وزن کم زمان تولد، آسیفکسی قبل،حین و بعد از زایمان، نارسی، چندقلویی، وزن بالای زمان تولد، سابقه دیابت، فشارخون بالا، و مشکلات داخلی مادر که به نحوی ممکن است روی نوزاد تاثیرگذار باشند، در این بخش پذیرش می شوند. بعلاوه این بخش توانایی پذیرش نوزاد در NICU از سایر بیمارستانها را نیز دارد.