فرآیندهای بیمارستانی

 

۱- فرآیند مربوط به بیمار فوتی

۲- فرایند ویزیت بیمار در اورژانس

۳- فرایند گواهی فوت بیمار در بخش های بستری

۴- فرایند فوریت ها ( نوار قلب – تزریقات – کشیدن بخیه – انجام پانسمان – ترخیص بیمار – اعزام بیمار و ….)

۵- فرایند ترخیص بیماران بیمه ای ، غیر بیمه ای و تصادفی

farayand