بخش مراقبت های ویژه ی قلبی (CCU)

رئیس بخش  CCU : جناب آقای دکتر علی اصغر کوثری

سرپرستار بخش : سرکار خانم نرگس زینلی

تلفن داخلی:  ۲۸۴ و ۳۷۲

بیماران قلبی که احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند در این بخش بستری می‌شوند. مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) دارای دو بخش CCU می باشد که در بخش اول آن با ۸  تخت فعال، آماده ارائه خدمت به بیماران قلبی انتقالی از اورژانس و یا در موارد بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و یا از سایر بخش ها می باشد. و بخش دوم CCU در حال ساخت میباشد و در  آینده ایی نزدیک قابل استفاده و بهره برداری خواهد شد.

این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد، بیماران بستری در CCU دائماً از طریق مانیتور کنترل می‌شوند.