لیست کتاب‌های موجود

لیست کتابهای موجود در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ( ع) گراش

ردیف نام کتاب ملاحظات
۱ اخلاق حرفه ای در خدمات درمانی
۲ شیوه ی بهره گیری از کتابخانه های پزشکی
۳ روش تحقیق در علوم پزشکی ۳عدد
۴ واژه نامه بهداشت و محیط ۳عدد
۵ مدیریت جامع کیفیت برای اموزش
۶ گزیده مفاهیم طبی و بهداشتی ۲عدد
۷ مجموعه مقالات صاحب نظران درباره اخلاق پزشکی
۸ کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
۹ پیک پرستاری
۱۰ اطلس اناتومی
۱۱ اتولارینگولوژی
۱۲ اموزش بهداشت
۱۳ پرستاری بهداشت جامع
۱۴ کتاب شناسی علوم بهداشتی
۱۵ جنرال افتالمولوژی
۱۶ اخلاق پزشکی
۱۷ تفاوت های فردی
۱۸ بهداشت
۱۹ عملکرد حوزه معاونت بهداشت
۲۰ تاریخ پزشکی معاصر ایران
۲۱ اینتروداکشن ارگانیک
۲۲ کلیات بهداشت عمومی
۲۳ هلن هرپس پرلمن
۲۴ بهداشت و مدیریت خانواده
۲۵ اصول و مبانی بهداشت محیط
۲۶ اصول تصفیه و بهداشت اب
۲۷ بهداشت و درمان برای همه
۲۸ انگلیسی تخصصی
۲۹ قارچ شناسی پزشکی جامع ۲عدد
۳۰ بیماری های انگلی در ایران

 

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۳۱ بیوشیمی عمومی جلد اول ۴عدد
۳۲ بیوشیمی عمومی جلد دوم
۳۳ بیوشیمی بالینی
۳۴ قارچ شناسی پزشکی جامع ۲عدد-شهلا شادزی
۳۵ هلیکو باکتر پیلوری ۲عدد
۳۶ باکتری شناسی پزشکی
۳۷ عفونت های انگلی و قارچی
۳۸ انگل شناسی پزشکی
۳۹ بیماری های انگلی در ایران
۴۰ ایمن سازی و واکسیناسیون ۲عدد
۴۱ اطلس میکروبیولوژی
۴۲ بیماری های عفونی هاریسون
۴۳ قارچ شناسی
۴۴ خون شناسی و طب انتقال خون
۴۵ ایمونولوژی
۴۶ ایمونولوژی بالینی ۳عدد
۴۷ میکروبیولوژی جاوتز ۲عدد
۴۸ میکروبیولوژی عمومی
۴۹ میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۴عدد
۵۰ ایمونولوژی بابک افشاری
۵۱ میکروبیولوژی ۲عدد-مژگان حاکمی
۵۲ کنترل خون ریزی
۵۳ بیماری های عفونی
۵۴ هاریسون۱۹۸۷بیماری های عفونی
۵۵ باکتریولوژی پزشکی
۵۶ میان شما امدیم
۵۷ Anestesia
۵۸ اصول جراحی شوارتز
۵۹ جراحی شوارتز
۶۰ خلاصه مقالات چهارمین کنگره پیوند اعضا

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۶۱ بیماری های جراحی کارنت
۶۲ جراحی دستگاه گوارش ۲عدد
۶۳ دستورالعمل طب اورژانس
۶۴ خلاصه بیماری های گوش وحلق و بینی
۶۵ ۳۰ استاد جراحی
۶۶ جراحی پلاستیک بینی
۶۷ جراحی مغز و اعصاب
۶۸ حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر
۶۹ پرستاری داخلی جراحی برونرسودارت
۷۰ Nearology in clinical practice
۷۱ بافت شناسی
۷۲
۷۳ ضروریت بافت شناسی ۲عدد
۷۴ زیست شناسی سلولی مولکولی
۷۵ اناتومی و فیزیولوژی پایه ۳عدد
۷۶ مجموعه سوالات کنکور ارشد و دکتری
۷۷ histology
۷۸ اندام فوقاتی و تحتانی مفاصل ۴عدد
۷۹ اناتومی قند
۸۰ اناتومی خورن ۲عدد
۸۱ Human anatomy
۸۲ ایمونولوژی سلولی مولکولی
۸۳ فیزیولوژی و اناتومی پایه ۲عدد
۸۴ اناتومی اندام های فوقانی و تحتانی
۸۵ فرهنگ اختصارات پزشکی ۶عدد
۸۶ فرهنگ معاصر کوچک ۲عدد- حییم
۸۷ فرهنگ غلمی و فنی
۸۸ فرهنگ عربی-فارسی دانشیار
۸۹ فرهنگ فارسی عمید
۹۰ فرهنگ مصور انگلیسی-فارسی ۲عدد

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۹۱ فرهنگ معاصر یک جلدی انگلیسی فارسی
۹۲ فرهنگ نام ها و ریشه تاریخی ان ها
۹۳ دایره المعارف دانش بشر
۹۴ فرهنگ لغات و اصطلاحات روانشناسی
۹۵ Medical dictionary
۹۶ The merc manual
۹۷ فرهنگ فارسی معین یک جلدی
۹۸ فرهنگ معاصر فرانسه فارسی
۹۹ Economic analysis ۲عدد
۱۰۰ فرهنگ فارسی برهان قاطع
۱۰۱ دایره المعارف دانش بشر ۲عدد
۱۰۲ فرهنگ دانشگاهی انگلیسی فارسی
۱۰۳ دایره المعارف مصور پیمان
۱۰۴ فرهنگ اسمان گر
۱۰۵ کالبدشناسی و فیزیولوژی برای پرستاران
۱۰۶ رهنمای بالینی برای بخش مراقبت های ویژه
۱۰۷ پرستاری داخلی جراحی ۴عدد-مرتضی دلاورخان
۱۰۸ پرستاری داخلی جراحی ۲عدد-مهرداد صلاحی
۱۰۹ اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی
۱۱۰ حقوق و وظایف ژرستار
۱۱۱ اشنایی با فیزیک در پرستاری
۱۱۲ پرستاری داخلی جراحی هندبوک
۱۱۳ اصول فنون پرستاری ۲عدد
۱۱۴ روش های پرستاری بالینی ۲عدد
۱۱۵ پرستار بیهوشی
۱۱۶ اصول و فنون مراقبت های نوین پرستار
۱۱۷ اصول اپیدمیولوژی
۱۱۸ مهارت های بالینی پرستاری ۳عدد
۱۱۹ فوریت های پرستاری
۱۲۰ Sewards bedide

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۱۲۱ اصول پرستاری تایلور
۱۲۲ روش های پرستاری بالینی
۱۲۳ طرح مراقبت بالینی در کودکان
۱۲۴ اصول و روش در پرستاری اطفال ۳عدد
۱۲۵ نکات طلایی پرستاری
۱۲۶ نورولوژی بالینی امینف
۱۲۷ دستگاه اعصاب
۱۲۸ برونرسودارت مغز و اعصاب
۱۲۹ تشخیص مراقبت ومهارت پرستاری
۱۳۰ بهداشت عمومی و بیماری های واگیر
۱۳۱ پرستاری در شب رویکرد حرفه ای
۱۳۲ امزش پرستاری بخش در ارتوپدی
۱۳۳ ازمون جامع پرستاری داخلی جراحی
۱۳۴ معاینه فیزیکی برای پرستار ۴عدد
۱۳۵ طب و پرستاری
۱۳۶ Harriet lane
۱۳۷ قانون و پرستار ۳عدد
۱۳۸ معاینه فیزیکی قدم به قدم ۳عدد
۱۳۹ گزیده مفاهیم طبی و بهداشتی
۱۴۰ ۳۰ استاد
۱۴۱ اینترنت برای پرستاران
۱۴۲ درسنامه جامع پرستاری ایران
۱۴۳ تکنیک ها و تشخیص های ازمایشگاهی
۱۴۴ مقدمه ای بر کلون ساری ژن ۲عدد
۱۴۵ بیوشیمی هارید
۱۴۶ Genetics inmedicine
۱۴۷ ایمونولوژی و سرولوژی بالینی
۱۴۸ اصول پاتولوژی عمومی
۱۴۹ درسنامه اختلالات اسید و باز ۴عدد
۱۵۰ مدیریت ازمایشگاهی پزشکی و بهداشتی

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۱۵۱ اختلالات اسید و باز ۴عدد
۱۵۲ موازنه اسید و باز
۱۵۳ ژنتیک در پزشکی تامسون
۱۵۴ تست های تشخیصی و ازمایشگاهی ۲عدد
۱۵۵ تشخیصی و ازمایشگاهی ۲عدد
۱۵۶ Phimsciples of surgery
۱۵۷ اپیدمیولوژی و تغذیه
۱۵۸ اطلاعات دارویی
۱۵۹ تداخلات دارویی
۱۶۰ راهنمای مصرف داروهای تغذیه
۱۶۱ تغذیه تکمیلی
۱۶۲ رازدرمان جلد۱و۲
۱۶۳ گیاهان دارویی
۱۶۴ طب سنتی
۱۶۵ فهرست داروهای ایران ۲عدد
۱۶۶ طب تغذیه
۱۶۷ طبیب خانواده ۲عدد
۱۶۸ Drugs in medication ۳عدد
۱۶۹ تداخلات ازمایشگاهی داروها
۱۷۰ داروهای ژنریک ایران دکتر اکبرزاده
۱۷۱ دارهای ژنریک ایران محمد ابگون
۱۷۲ راهنمای داروهای ژنریک و گیاهی ایران بیژن جهانگیر
۱۷۳ phinciples
۱۷۴ داروهای اورژانس
۱۷۵ ان چه باید درمورد پایش سطح درمانی داروها بدانیم
۱۷۶ Nurcing diagnosic
۱۷۷ بیماری های داخلی کودکان
۱۷۸ درسنامه احیای نوزاد
۱۷۹ درسنامه پرستاری کودکان
۱۸۰ بیماری های عفونی کودکان ۲عدد

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۱۸۱ نشانه شناسی در طب کودکان
۱۸۲ مبانی طب اطفال
۱۸۳ مبانی طب کودکان نلسون
۱۸۴ درسنامه طب کودکان
۱۸۵ اصول طب کودکان نلسون
۱۸۶ پرستاری کودکان ویلی ونگ
۱۸۷ پرستاری کودکان
۱۸۸ دانستنیهای لازم در طب کودکان
۱۸۹ تشخیص و درمان بیماری های سرپایی کودکان ۲عدد
۱۹۰ Infection diseases
۱۹۱ مراقبت های ویژه نوزادان ۲عدد
۱۹۲  ۳۰استاد  اطفال
۱۹۳ ۳۰استاد نوزادان
۱۹۴ مروری بر بیهوشی
۱۹۵ رشد غیر طبیعی حرکات در کودکان
۱۹۶ نکات مهم در کودکان
۱۹۷ کیمیا
۱۹۸ روانشناسی کودکان پرتحرک
۱۹۹ Dentistery for the child
۲۰۰ martinable
۲۰۱ The book of pediafric
۲۰۲ مروری بر علوم ازمایشگاهی بالینی ۲عدد
۲۰۲ بیماری های دستگاه گوارش
۲۰۴ دوازدهمین گنگره سراسری چشم ۲عدد
۲۰۵ ارامبخشی
۲۰۶ جراحی عمومی و تخصصی ۲عدد
۲۰۷ گزیده ای از تازه های پزشکی
۲۰۸ شیوه بررسی کار دستگاه تنفس ۳عدد
۲۰۹ هاریسون
۲۱۰ مامایی

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۲۱۱ چگونگی استفاده و مراقبت از تجیزات بخش نوزادان
۲۱۲ Sobotta atlas
۲۱۳ Principle of accounting
۲۱۴ Principles surgery ۳عدد
۲۱۵ فارماکولو‍‍‍‍‍ژی ۲عدد
۲۱۶ فارماکولوژی پزشکی
۲۱۷ فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ۲عدد
۲۱۸ پرستاری و بهداشت مادر کودک
۲۱۹ جراحی کودکان جونر تشخیص و درمان ۳عدد
۲۲۰ اصول و روش های پرستاری اطفال
۲۲۱ پرستاری و بهداشت نوزادان
۲۲۲ روش های پرستاری بالینی در کودکان
۲۲۳ فارماکولوژی ۳عدد-محمد حسین پور غلامی
۲۲۴ مبانی فارما کولوژی
۲۲۵ فارماکولوژی ابوالقاسم جویباری
۲۲۶ پرستاریnicu
۲۲۷ احیا نوزادان ۲عدد
۲۲۸ فارماکولوژی برای پرستاران ۲عدد
۲۲۹ ایران فارما دستنامه جامع
۲۳۰ چکیده طب کوکان نلسون
۲۳۱ ۴ کودکان
۲۳۲ اطفال
۲۳۳ روانشناسی اطفال
۲۳۴ رشد و تکامل نلسون ۲عدد
۲۳۵ پیشگیری واکسیناسیون در کودکان
۲۳۶ رینیت و سینوزیت در اطفال
۲۳۷ بیماریهای نوزادان نلسون
۲۳۸ راهنمای پزشک خانواده
۲۳۹ پزشک کودک خود باشیم
۲۴۰ درسنامه ی پرستاری کودکان

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۲۴۱ Harrison 1998
۲۴۲ Novak gynecology
۲۴۳ Surgery
۲۴۴ فیزیولو‍ژی گایتون
۲۴۵ Current
۲۴۶ ACS surgery
۲۴۷ نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمانی
۲۴۸ Atlas of clinical
۲۴۹ The ciba
۲۵۰ کالبدشناسی انسانی
۲۵۱ Cataract surgery
۲۵۲ Gastroentology
۲۵۳ The visual fields
۲۵۴ فوریت های پزشکی
۲۵۵ زندگی مستقل بهد از سکته ی مغزی ۲
۲۵۶ Chemical principles
۲۵۷ Curgent surgical
۲۵۸ Anatytical chemistry
۲۵۹ The washing manual
۲۶۰ رادیولوژی و تصویربرداری ۲عدد
۲۶۱ رادیولوژی برای پزشکان
۲۶۲ مبانی تفسیر پرتونگاری سینه ۲عدد
۲۶۳ مواد حاجب در رادیولوژی
۲۶۴ Chnical dermatology
۲۶۵ سونوگرافی تشخیص
۲۶۶ رادیولوژی تشخیص
۲۶۷ خلاصه رادیولوژیارمسترانگ۹۸
۲۶۸ برونر و سودارث
۲۶۹ اصول ارتوپدی ادامز ۲عدد
۲۷۰ اصول گچ گیری در ارتوپدی ۳عدد

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۲۷۱ شکستگیها و عوارض ان
۲۷۲ راهنمای پزشک خانواده
۲۷۳ درمان های دستی
۲۷۴ ارتوپدی و بیهوشی
۲۷۵ اصول ارتوپدی ادامز
۲۷۶ شکستگی ها و ارتوپدی ادامز ۲عدد
۲۷۷ کمر درد ۲عدد
۲۷۸ درمان ارتروز
۲۷۹ Otolaryngology
۲۸۰ Nelson text book ۲عدد
۲۸۱ ۱۷th edition 2004 ۲عدد
۲۸۲ shwartz
۲۸۳ In the rnalmedicine ۲عدد
۲۸۴ Martindale
۲۸۵ مسیرهای پالپ
۲۸۶ Williams obstetrics
۲۸۷ computedtomography ۲عدد
۲۸۸ Essentialsofmedicine
۲۸۹ الکتروکاردیوگرافی بالینی
۲۹۰ The ciba collectin ۴عدد
۲۹۱ Text book of medicine ۳عدد
۲۹۲ Production and opearations
۲۹۳ Psycology
۲۹۴ مبانی طب کودکان نلسون
۲۹۵ ایمونو بیولوژی ۲عدد
۲۹۶ مطالعه مواردی در ایمونولوژی بالینی ۲عدد
۲۹۷ پریودنتولوژیبالینی کارانزا
۲۹۸ Medicalphysiology
۲۹۹ Tumors of the esophagus
۳۰۰ کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۲عدد

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۳۰۱ زمینه روانشناسی
۳۰۲ مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
۳۰۳ Cardiac and vascular
۳۰۴ Gloria j border
۳۰۵ روانشناسی پرورشی
۳۰۶ کالبدشناسی فیزیولوژی برای پرستاران
۳۰۷ بیماریهای خونی
۳۰۸ گروه خون کلید بقا ۳عدد
۳۰۹ خون شناسی و طب انتقال خون
۳۱۰ انچه  که باید برای تفسیر گازهای سرخرگی خون بدانیم ۲عدد
۳۱۱ خون و جراح ۲عدد
۳۱۲ راهنمای پزشک خانواده ۲عدد
۳۱۳ مشاوره ژنتیک در بیماریهای ارثی
۳۱۴ اصول و روشهای ازمایشگاهی
۳۱۵ روان پزشکی اکسفورد ۲عدد
۳۱۶ اصول اپیدمیولوژی ۲عدد
۳۱۷ خون و فراوردهای ان ۴عدد
۳۱۸ مبانی طب داخلی سسیل
۳۱۹ نشانه شناسی بیماریهای مغز اعصاب
۳۲۰ روانپزشکی برای دانشجویان
۳۲۱ مبانی شیوهای گفت و شنود و هنر درک
۳۲۲ کتابچه بالینی قلب ۴عدد
۳۲۳ تشخیص و درمان بیماریهای قلب
۳۲۴ بیماریهای قلب عروق در دوره بارداری ۳عدد
۳۲۵ قلب و گوارش و غدد هاریسون
۳۲۶ خواندن سریع الکتروکاردیوگرام
۳۲۷ نگاهی دیگر به الکتروکاردیوگراف ۳عدد
۳۲۸ تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه قلب
۳۲۹ بیماریهای قلب و عروق
۳۳۰ الکتروکاردیوگراف کاربردی

 

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۳۳۱ مبانی طب داخل سسیل
۳۳۲ الکتروکاردیوگرافی برای پرستاران
۳۳۳ الکتروکاردیوگرافی
۳۳۴ تشخیص سریع اریتمی های قلب ۲عدد
۳۳۵ قلب ریویcpr
۳۳۶ مبانی طب سسیل
۳۳۷ راهنمای کاربرد داروهای چشمی
۳۳۸ کیمیا ۳عدد
۳۳۹ Clinical tests ophthalmology
۳۴۰ Lens and cataract
۳۴۱ راهنمای کاربردهای چشمی
۳۴۲ نکات برتر در بیماریهای چشمی
۳۴۳ چکیده چشم پزشکی ووگان ۱۹۹۹
۳۴۴ اناتومیبالینی چشم ۲عدد
۳۴۵ تظاهرات چشمی بیماریها
۳۴۶ General ophtalmology
۳۴۷ اصول نوین داروهای چشمی
۳۴۸ Ophthalmology
۳۴۹ Glaucoma
۳۵۰ Orbit eyelids
۳۵۱ بیهوشی انتخاب اول
۳۵۲ اصول گوش حلق و بینی
۳۵۳ بیهوشی عمومی در طب بالینی
۳۵۴ روش کار در اتاق عمل و اتاق بیهوشی
۳۵۵ واژه نامه مدارک پزشکی ۴عدد
۳۵۶ مدیریت تحقیقات بیمارستانی
۳۵۷ امار پزشکی
۳۵۸ کد گزاری بیماریها
۳۵۹ طرح و تحلیل دادهای پزشکی ۳عدد
۳۶۰ راهنمای نسخه نویسی صحیح

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۳۶۱ مدارک پزشکی
۳۶۲ راهنمای اصول بایگانی مدارک پزشکی ۱۰عدد
۳۶۳ مدیریت بخش مدارک پزشکی
۳۶۴ خلاصه مقالات ۴۰ کنگره علمی
۳۶۵ لارستان۷۳ تا ۷۶
۳۶۶ گزیده ای از تازهای پزشکی ۲عدد
۳۶۷ Iranian journal of medical
۳۶۸ اصول جراحی شوارتز کبد و مجاری صفراوی
۳۶۹ تنفس مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه
۳۷۰ اندوسکوپی از راه دهان
۳۷۱ Manual of medical
۳۷۲ Prose as experience
۳۷۳ کلیات پزشکی۱و۲ ۲عدد
۳۷۴ بیماریهای مخاط و دهان
۳۷۵ مبانی و روش اپیدمیولوژیک
۳۷۶ Abstract book 14th
۳۷۷ Update general medicine
۳۷۸ خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره
۳۷۹ احکام پزشکان و مقالات مربوط به پزشکی
۳۸۰ Medical embryology
۳۸۱ مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار
۳۸۲ تشخیص فیزیکی میجر
۳۸۳ Prescription the boards
۳۸۴ ضروریات پزشک قانونی ۴عدد
۳۸۵ قانون در طب
۳۸۶ پزشک قانون و علم اخلاق پزشکی
۳۸۷ اموزش اصطلاحات پزشکی بخش۱و۲
۳۸۸ مجله علمی پزشک قانونی ۳عدد
۳۸۹ ایدزالرژی روماتولوژی ۳عدد
۳۹۰ عفونی و اورژانس و بلایا ۳عدد

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۳۹۱ کبد و غدد ۲عدد
۳۹۲ تولید مثل و بیماری پستان ۴عدد
۳۹۳ ارتوپدی ۲عدد
۳۹۴ چشم و گوش ۵عدد
۳۹۵ مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ۳عدد
۳۹۶ درد و الکترولیت و شوک سرطان ۲عدد
۳۹۷ پوست و سوختگی ۶عدد
۳۹۸ تنفس و تبادلات گازی
۳۹۹ قلب و عروق  و خون
۴۰۰ دستگاه اعصاب
۴۰۱ ایدزو الرژی و روماتولوژی ۴عدد
۴۰۲ ارتوپدی
۴۰۳ گوارش ۳عدد
۴۰۴ پرستاری بیماریهای ارتوپدی
۴۰۵ ترجمه کامل مامایی ویلیامز۲۰۰۱
۴۰۶ مامایی ویلیامز جلد ۱و۲و۳
۴۰۷ بارداری و زایمان ویلیامزجلد۱و۲و۳
۴۰۸ رابرت ویلسون۱و۲
۴۰۹ مامایی و بیماریهای زنان ۲عدد
۴۱۰ مامایی
۴۱۱ بارداری و زایمان ویلیامز ۲عدد
۴۱۲ طب زایمان
۴۱۳ چکیده پزشکی مامایی و زنان کارتت ۲عدد
۴۱۴ کارنت بیماریهای زنان و مامایی
۴۱۵ اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر
۴۱۶ پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
۴۱۷ تولید مثل وراثت
۴۱۸ مهارت های بالینی در دورهای بارداری ۲عدد
۴۱۹ تشخیص درمان بیماریهای امیزش
۴۲۰ روش های جلوگیری از حاملگی

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۴۲۱ افزایش فشار خون حاملگی ۲عدد
۴۲۲ پرمونی و درمان ان خانم ها ۲عدد
۴۲۳ بیماریهای قلب و عروق و درون بارداری ۲عدد
۴۲۴ بهداشت مادر و کودک در دوران بارداری
۴۲۵ زنان و مامایی روزبه اظمی
۴۲۶ هفته به هفته با بارداری
۴۲۷ بیماریهای زنان و زایمان
۴۲۸ مراقبت های دوران بارداری
۴۲۹ Manual obsterics
۴۳۰ پیشگیری از بارداری
۴۳۱ صدبازی با نوزادان
۴۳۲ تکنبک های مامایی
۴۳۳ تومورهای پستان
۴۳۴ تاریخ مقررات اخلاق مامایی
۴۳۵ زنان و مامایی
۴۳۶ ضایعات پوستی در دوران حاملگی
۴۳۷ سندروم سقط مکرر
۴۳۸ مهارتهای بالینی در بخش مامایی
۴۳۹ بهترین روش تغذیه کودکان
۴۴۰ مراقبت های دوران بارداری
۴۴۱ کمک به مادران شیر ده
۴۴۲ تغذیه دوران بارداری
۴۴۳ طب داخلی هاریسون سسیل
۴۴۴ چکیده پزشکی و ارتوپدی
۴۴۵ چکیده پزشکی و تنفسی و خون
۴۴۶ اصول طب داخلی واشنگتون۱۹۹۸
۴۴۷ بیماریهای گوش و حلق و بینی
۴۴۸ چکیده گوش و گلو و بینی
۴۴۹ دروس یک ماهه پوست و چشم و ENT
۴۵۰ Generalurology2004

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۴۵۱ بیماریهای کبد و مجاری صفراوی حسین فروتن
۴۵۲ بیماریهای کبد و مجاری صفراوی پروفوسور شیلا شرلاک
۴۵۳ بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
۴۵۴ برونر سودارث-دیابت
۴۵۵ فیزیوپتولوژی دستگاه گوارش
۴۵۶ بیماریهای غدد درون ریز پارسیون ۹
۴۵۷ گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
۴۵۸ بیماریهای قند
۴۵۹ چکیده طب داخلی هاریسون۱۹۹۸
۴۶۰ بیماریهای کبدی
۴۶۱ بیماریهای داخلی
۴۶۲ دستنامه طب داخلی هاریسونمبانی طب داخلی سسیل ۴عدد
۴۶۳ دستنامه طب داخلی هاریسون ۵عدد
۴۶۴ کنترل عفونت در لابراتوار
۴۶۵ Obstetrics & gynaecology
۴۶۶ Cheast medicina
۴۶۷
۴۶۸ بگ احیا ۳عدد
۴۶۹ سارس ۳عدد
۴۷۰ Medicine digest
۴۷۱ تست پوستی توبرکولین و تفسیر ان
۴۷۲ Child development
۴۷۳ راز های دندان پزشکی
۴۷۴ اصول جراحی پلاستیک
۴۷۵ میکروبیلوژی پلاک و پوسیدگی دندان
۴۷۶ بیماریهای پوست و امیزش
۴۷۷ درسنامه جامع پوست ایران
۴۷۸ طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷
۴۷۹ سوختگی ها
۴۸۰ سوختگیها و درمان انها ۲عدد

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۴۸۱ تاریخچه هوشبری
۴۸۲ اوردنچه با پایه های ایمپانت ۳عدد
۴۸۳ چگونگی تشخیص علل اسیب ریوی ۲عدد
۴۸۴ بیماریهای غدد درون ریز ۲عدد
۴۸۵ جذام ۳عدد
۴۸۶ ناهنجاری عضله گیجگاهی فکی
۴۸۷ بیماری سل ۲عدد
۴۸۸ پایه اسیب شناسی بیماریها
۴۸۹ اصول تشخیص بیماریهای شایع
۴۹۰ راهنمای پزشک خانواده ۱۳عدد
۴۹۱ راهنمای hiv
۴۹۲ تظاهرات بالینی ایدز
۴۹۳ سل و مبارزه با ان
۴۹۴ مبانی زیست شناسی
۴۹۵ مرگ مینوال۱
۴۹۶ بیماریهای دستگاه ایمنی
۴۹۷ بیماریهای دستگاه تنفسی هاریسون۹۱
۴۹۸ بیماریهای دستگاه تنفسی
۴۹۹ هاریسون ۱۹۸۷
۵۰۰ اسیب شناسی پایه
۵۰۱ انتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل ان
۵۰۲ فیزیولوژی انسان
۵۰۳ نوروولوژی بالینی
۵۰۴ دستنامه درمان طبی واشینگتن
۵۰۵ The Washington manual
۵۰۶ کیمیا ۵عدد
۵۰۷ پزشک مردان
۵۰۸ Respiratory medicine
۵۰۹ تشخیص افتراتی و درمان درصد بیمار
۵۱۰ مایع درمانی در منزل

 

 

ردیف نام کتاب ملاحظات
۵۱۱ چگونگی درمان افسردگی